07 July, 2020

Hosta

Orsak(-er)

Luftvägar: Infektion (kikhosta, lunginflammation, mykoplasmainfektion, TBC, bihåleinflammation, halsfluss, akut luftrörskatarr, svampinfektion, parasiter, ansamling av var i lungsäcken), rökning, överreaktiv slemhinna, slem från näsa eller bihålor som droppar ”bakåt” ner mot luftrören, ”sjuka-hus-sjukan” (påvisat kvarstående överreaktiva slemhinnor åratal efter vistelse i fuktskadade byggnader), astma, ”för hög” andning (se detta avsnitt i detta kapitel),allergisk snuva, KOL, emfysem, kronisk luftrörskatarr, blodpropp i lungan, druvklaselik utvidgning av de finaste luftrören (bronkiektasier), cystisk fibros, tumörer, främmande kropp, näspolyp, sarkoidos, dammlunga (silikos), irriterande ångor, punkterad lungsäck (pneumotorax), vätska i lungsäcken med flera tillstånd.

Cirkulation: Extraslag (SVES, VES), hjärtinkompensation, lungödem, hjärtsäcksinflammation (perikardit), åderbråck på stora kroppspulsådern (aortaaneurysm).

Övrig orsaker: ACE-hämmande medicin (hjärtmedicin, blodtryckssänkande), ”förlägenhetshosta”, inandning av främmande material (aspiration), bråck vid övre magmunnen, vaxpropp, mellanöroninflammation, struma som trycker mot luftröret.

Utredning

Sjukhistorien. Undersökning av de övre och nedre luftvägarna, PEF-mätning, lungröntgen, spirometri och sänka (SR).

Behandling

Behandlingen riktas mot sjukdomens orsak.
Egenvård: Drick mycket, gärna varm dryck. Undvik rökiga miljöer. Vanliga halstabletter lindrar ibland en del.
Slemlösande läkemedel som ammoniumklorid och kvillaja, guaifenesin eller bromhexin har ingen säkert påvisad vetenskapligt effekt då man dricker det.
Acetylcystein har endast påvisad effekt hos patienter med sjukdomen KOL.
Hosthämmande mediciner med noskapin har effekt men ofta måste dosen ökas.