13 July, 2020

Harpest

(Tularemi)

Orsak(-er)

Bakterien Fransicella tularensis. Denna bakterie kan finnas i avföring och urin hos smågnagare som t ex harar, lämlar, sorkar, ekorrar, vildkaniner. Bakterien finns i de flesta länder på norra halvklotet. Överförs till människor ffa via myggor. Överföringen kan även ske via förorenat vatten t ex från egen brunn eller att man andas in damm förorenat av smågnagares avföring/urin; t ex under höskörd.
Tid från smitta till symtom är (inkubationstid) 3-10 dagar.

Symtom

”Sommarförkylning” som vid influensa; vanligast sen sommar och höst. Svullna lymfkörtlar. Efter ett myggstick får patienten en svårläkt böld vid stickstället. Dessutom alltså svullna lymfkörtlar, hög feber, illamående och led-/muskelvärk.
Vid inandning av bakterien får patienten en lunginflammation med hög feber och muskelvärk.

Utredning

Blodprov med antikroppar mot bakterien. Antikroppar ses 3 veckor efter infektion. Alternativt kan man odla men detta måste ske vid särskilt säkerhetslaboratorium

Behandling

Antibiotika under 2 veckor.
Anmälningspliktig sjukdom.
Vaccin finns i mycket begränsad upplaga främst avsedd för laboratoriepersonal.
Som förebyggande åtgärd kan man skydda sig mot myggbett genom att ha heltäckande kläder. Man skall heller inte ta i döda gnagare utan handskar. Sopa eller dammsug ej i sommarstugor/uthus etc. Torka med våt trasa så att dammet ej flyger runt!