08 July, 2020

”För hög” andning

”För hög” andning; man andas mer med bröstkorgmusklerna än med diafragma.

Orsak(-er)

Stress, Oro, Astma

Symtom

Andfåddhet, ofta bröstsmärta eller tryck över bröstet, klumpkänsla i halsen, ibland harklingar, rethosta, suckar/gäspningar. Känsla av att inte kunna andas djupt.

Status

Undersök patienten i liggande. Håll händerna samtidigt på patientens mage och bröstkorg. Känn efter var andningsrörelserna är störst. Vid dysfunktionell andning störst över bröstkorgen. Ofta har patienten smärta vid ben-broskgränden på revbenen (Tietzes syndrom).

Utredning

Patientens sjukhistoria: Stress? Oro?

Lyssna på lungljuden: Andningsfrekvens över 16 andetag/minut? Kontrollera blodtrycket. Undersök lederna mellan bröstben och nyckelben. Kontrollera musklerna mellan revbenen. Inspektion av andningsmönstret enligt ovan.
Undersök sköldkörteln. Eventuellt görs en spirometri (lungfunktionstest).

Behandling

I första hand gäller att göra patienten medveten om dennes ”höga” andning. Remiss till sjukgymnast för andningsövningar.
Vid behov behandlas bakomliggande sjukdom som astma, ångest etc.