09 July, 2020

Fästingfeber

(Ehrlichios / Human Granulocytär Ehrlichios / HGE)

Orsak(-er)

Bakterien Ehrlichia phagocytophila kommer in i kroppen och angriper blodkropparna.
Smittar via fästingar, ibland samtidigt med en borreliainfektion eller TBE, en form av hjärnhinneinflammation.
Bakterien finns överallt där fästingar finns.

Symtom

Ofta symtomlös och självläkande. Ibland ”sommarförkylning” med feber, huvudvärk, illamående.
I sällsynta fall engagemang av centrala nervsystemet med skador på hjärnan, kramper och koma.
Lungvävnadspåverkan och njursvikt finns rapporterat.
Misstanke om sjukdom vid typisk klinik, särskilt om man utsatt för fästingbett.
Inkubationstid 1-4 veckor med symtom under 2-6 veckor.

Diagnos

Diagnos sker ofta via analys av akut- och konvalescentsera.
Status

Ev. hudrodnad efter fästingbett. Ibland utbredd hudrodnad.

Utredning

Lågt antal blodplättar (trombocyter) är vanligast. Ofta lågt antal vita blodkroppar (leukopeni). Snabbsänkan (CRP) förhöjd, förhöjda levervärden (ASAT/ALAT).
I akutskedet kan diagnosen ställas via immunofluorescens-teknik (utförs f.n. endast vid Klinisk mikrobiologi, Kalmar sjukhus).

Behandling

Tetracyklintabletter i 2 veckor.
Immunitet efter genomgången infektion i upp till två år.
Vaccin finns ej.
Egenvård: Undvik om möjligt fästingbett. Tät klädsel! Granska huden efter vistelse i snårig terräng.