09 July, 2020

Trötthet hos äldre

Definition

En för individen onaturlig känsla av fysisk eller psykiskt kraftnedsättning.

Orsak(-er)

Den äldre patienten kan erfara trötthet av en mängd olika kroppsliga och psykiska åkommor. Stor vikt måste därför läggas vid att diagnostisera sådana sjukdomar. ”Ålderströtthet” är en diagnos som får ställas först efter att en sådan utredning gjorts.
Vanliga orsaker till trötthet är hjärtsvikt, lågt blodtryck, dålig syresättningsförmåga p g a lungsjukdom eller s k sömnapné (kraftig snarkning med andningsuppehåll med åtföljande dålig syresättning av hjärnan), låg ämnesomsättning, nedsatt njurfunktion, lågt blodvärde, diabetes, infektion, kroniskt inflammatoriska sjukdomar som kronisk ledgångsreumatism m fl muskel- och bindvävssjukdomar, cancer, depression, läkemedelsbehandling (bl a sömnmedel och vätskedrivande läkemedel).
Trötthet är ett vanligt symtom hos äldre vid för höga doser av hjärtmediciner som innehåller digitalis.

Utredning

Psykisk och kroppslig undersökning. Genomgång av vilka läkemedel som patienten använder.
Provgenomgång med Ekg, blodtryck, blodvärde (Hb), sänka (SR), antalet vita blodkroppar (LPK), ämnesomsättningsprover, blodsockerhalt, njurfunktionsprover m m.
Vidare utredning får styras av de fynd som görs av de ovan beskrivna undersökningarna.

Behandling

Riktas mot orsaken till tröttheten.