Lunginflammation hos äldre

(Pneumoni)

Definition

Infektion i lungvävnad, orsakad av bakterier, virus, svamp eller parasiter.

Observera

Beskrivningen nedan betonar den äldre människans förhållanden. För en fullständig beskrivning se det allmäna ansvnittet om lunginflammation i avsnittet andningsvägarnas sjukdomar.

Orsak(-er)

Lunginflammation uppstår lättare om patienten har astma, kroniskt nedsatt lungkapacitet p g a rökning (KOL) eller bindvävssjukdomar som drabbat lungvävnaderna. Allmän nedsättning av kroppens infektionsförsvar ser man även vid blodcancer (leukemi) eller kontinuerlig behandling med kortisontabletter. Bidragande orsaker till lunginflammation kan vara långvarigt sängläge, sviktande hjärtfunktion liksom undernäring.
Ofta börjar lunginflammationen med en infektion av ett virus (t ex influensavirus). Därefter kommer ofta en invasion av bakterier.

Symtom

Ofta är det hos äldre endast sparsamma symtom. Ibland ses snabb andning eller smärtor i samband med andning. Hosta, liksom lågt blodtryck kan förekomma. Trots kraftiga lunginflammationer har ofta äldre ingen feber eller endast en obetydlig temperaturstegring.
Ett snabbt insjuknande tyder ofta på infektion med pneumokocker.

Utredning

Patientens sjukhistoria är viktig. Klinisk undersökning och laboratorieprover är ofta svårvärderade.
Finns bakomliggande sjukdomar? Tuberkulos? Sväljningsproblem? Har föda kommit ned i fel strupe? Finns tecken på urinvägsinfektion? Pågående cellgiftsbehandling? Vid osäkerhet om diagnos görs lungröntgen, urinodling och blododling.

Behandling

Mot ”vanlig” lunginflammation ges vanligt penicillin (fenoximetylpenicillin) eftersom det ofta är bakterier av typen pneumokocker som orsakar infektionen.
Vid lunginflammationer som drabbar patienter inneliggande på sjukhus är det ofta andra bakterier som orsakar sjukdomen t ex staph aureus, klebsiella, pseudomonas. Dessa patienter ordineras cefalosporiner, eventuellt kombinerat med metronidazol.
Patienter som svalt fel och fått ned ”munflora” i lungorna ordineras bensylpenicillin.
Patienter som pga kräkning fått ned magsäcksinnehåll i luftvägarna (aspiration) ordineras cefalosporin, ev kombinerat med metronidazol.
Vid lunginflammation orsakad av bakterien legionella ges erytromycin.
Patienter med tuberkulos samt de patienter som har starkt nedsatt immunförsvar och som samtidigt har lunginflammation skall bedömas av lungläkare.
Vaccination mot lunginflammation sk pneumokockvaccination, rekommenderas till alla som fyllt 65 år och till patienter med hjärt-lungsjukdom.

Uppdaterad: 2017

7 Kommentarer

 1. Gerd skriver:

  Jag vill veta mer om psedomonasbakterier i lungorna, hade det i november 2016. Har fått det nu igen, vad ska jag göra? Jag har kol, svårt att andas, det är jobbigt.

 2. Leila skriver:

  Hej! Min mamma som är 67år gammal och bor utomlands, hon har fått en lunginflammation som hon har behandlats för med penicillin men behandlingen har inte gett några resultat, hon har varit ofta sjuk den senaste tiden och lider av bland annat kronisk reumatism och har en deformerad rygg(puckel) som gör det ännu svårare för henne att andas. Vad kan jag göra för henne från Sverige? eftersom alla mediciner här är på recept… finns det någon starkare medicin (penicillin) som hon kan ta, vad kan jag ge henne för råd?
  Tacksam på förhand

  • Susanne skriver:

   Hej. Om din mamma fortfarande har lunginflammation, med feber, hosta och är allmänpåverkad måste hon söka sjukvård. Och det finns flera verksamma antibiotika även utomlands. Har hon någon bra försäkring som gör att hon kan få hjälp via deras sjukvårdskunniga team, så kan ni ju ringa dit och fråga? Annars får hon söka på nytt. Lunginflammation är inget som man skall låta bero. Hoppas hon snart får bra hjälp. Mvh webbredaktören

 3. MM skriver:

  Har för mig att vid influensasprutan som togs i höstas, skulle skydda mot lunginflammation! Sen sa sköt.på VC att den sprutan mot lunginfl.ej behöver tas varje år? stämmer det?

  jag undrar om det smittas? Har besökt min 90-åriga mamma på sjukhus o hon har hostat förfärligt!Behöver vi va oroliga över att ha fått i oss ngt i luftväg?

  • Susanne skriver:

   Hej. Influensavaccination ökar skyddet mot säsongens influensa. I regel rekommenderas ny vaccination varje säsong eftersom influensan oftast ändrar karaktär från år till år. Influensavaccinationen skyddar för själva influensan och i dess förlängning de följdsymtom som kan komma i influensans spår tex lunginflammation.
   Sedan finns det viss typ av lunginflammation som inte nödvändigtvis har med influensan att göra, som är mer smittsam än andra. Men de flesta friska personer utan nedsatt immunförvar brukar inte smittas av dessa. Så jag tycker inte ni skall oroa er för att ni blivit smittade av din mamma. Mvh webbredaktören.

   Läs mer om influensa på vår webb

 4. Tomas skriver:

  Hej.
  Min 91 åriga mor som är boendes i ett vård och omsorgsboende sedan snart 1 år pga konstaterad begynnande demens, föll och slog sig så illa att hon fick en fraktur i höger axel. Pga smärtan får hon citodon, vilket gör henne trött och sängliggande i stor utsträckning. Nu har förmodligen lunginflammation tillstött och hon har fått både cortison när tempen steg till 38.2 c och efter att den sedan snabbt steg till 39c, så har kåvepenin satts in. Till saken hör att hon har astma och vid låg ålder drabbades hon troligtvis av tbc. Räcker de insatta åtgärderna eller bör hon läggas in på sjukhus under mer övervakning och vård, än vad vårdhemmets sjuksköterska o vårdpersonal kan ge henne. Den tid de har tillgänglig för varje boende är ibland starkt begränsad.
  MVH
  Tomas

  • Susanne skriver:

   Hej Tomas. Så jobbigt för din mamma med all denna sjukdom och dessutom en demens. Svårt att veta om insatserna är tillräckliga just i hennes fall. Men på ett välfungerande boende brukar de klara av liknande sjukdomar bra. Du kanske får göra något extra besök där om du själv känner dig orolig. Efter två-tre dagars behandling bör hon ha blivit bättre. När det gäller smärtlindringen så brukar paracetamol fungerar, men kodein som finns tillsatt i preparatet du nämner, kan ibland kan ge upphov till förvirring hos äldre och viss försiktighet bör iakttagas om patienten har akut astma.
   Hoppas hon tillfrisknar snart, bästa hälsningar webbredaktören

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.