09 July, 2020

Feber hos äldre

Definition

Förhöjd kroppstemperatur med den högsta temperaturen under dygnet överstigande 38,2 grader vid mätning med febertermometer i stjärten.

Orsak(-er)

Bakterie- eller virusinfektion. Blodpropp. Förhöjd ämnesomsättning. Bindvävssjukdomar. Cancer. Reaktion på läkemedelsbehandling som antibiotika, parkinsonmedicin m fl.

Symtom

Sämre förmåga att förstå och ”hänga med” (kognitiv förmåga).
Svettningar, frossbrytningar, höjd puls och värmekänsla.
Hos mycket svårt sjuka eller hjärnskadade personer kan den normala temperaturökningen utebli helt.

Utredning

I första hand: Grundlig kroppsundersökning samt genomgång av hur sjukdomstillståndet började. Speciella symtom från någon kroppsdel? Pågående läkemedelsbehandling?
Sänka (SR) samt snabbsänka (CRP) är ofta förhöjda vid feber även om det inte finns en infektion med i bilden.
Odlingsprov från blod, urin, svalg och slem från upphostningar.
Tuberkulosprover kontrolleras på medtagna eller svårt sjuka personer samt på invandrare.
I andra hand: Förekomst av reumatisk sjukdom (RF, ANA, ANCA) kontrolleras. Lungröntgen hör ofta till en feberutredning.
Vid cancermisstanke: En särskild utredning görs. Vid denna kontrolleras blodvärde (Hb), vita blodkroppar (LPK + diff), urinsticka, leverfunktion, njurfunktion och bukspottkörtelfunktion. Dessutom undersöks prostatakörteln, bröstkörtlar och det görs en gynekologisk undersökning.

Behandling

Riktas mot orsaken till febern.
Känner man inte till orsaken brukar man avvakta med antibiotikabehandling. Febernedsättande kan användas.
En lätt till måttlig förhöjning av kroppstemperaturen, hos en i övrigt frisk individ, där genomgången utredning visar normalförhållanden, bör föranleda att temperaturkontrollerna avslutas.