Alla sidor-mobil_topp

Nytt läkemedel vid krokiga fingrar (Dupuytrens kontraktur)

2011-03-21

Eu har godkänt en ny behandling mot Dupuytrens kontraktur. Läkemedlet injiceras i den förkortade senan som efter 24 tim kan sträckas ut via läkare. Fingret rätas dägenom ut. Behandlingen är ett alternativ till operation och skall hanteras via läkare med erfarenhet av Dupuytrens kontraktur.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom

Alla sidor-mobil_topp

Automatisk blodtrycksmätning bra

Forskning visar att blodtrycksmätning via automatiska blodtrycksmätare fungerar bra. Bäst är att låta patienten sitta i enrum, detta minskar risken för s k ”vitrockseffekt”- d v s att blodtryckes höjes till följd av att läkaren är närvarande.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom

Alla sidor-mobil_topp

Alkohol ger övervikt

Forskning visar att avhållsamhet från alkohol under 6 månader ger tydlig viktsnedgång. Detta är egentligen självklart- alkohol innehåller mycket energi/kalorier!

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom

Alla sidor-mobil_topp

Behandling av huvudlöss- nya rekommendationer.

Till följd av visad och befarad resistensutveckling mot tidigare rekommenderade preparat gäller nu nya rekommendationer. Se avsnittet Huvudlöss

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom

Alla sidor-mobil_topp

Träning och ergonomiska råd vid tennisarmbåge bättre än kortisoninjektion.

En avhandling har jämfört effekten efter 2 år av kortisoninjektion- / antiinflammatoriska preparat jämfört med hemträningsprogram (efter sjukgymnastinstruktion) samt ergonomiska råd. Den senare gruppen hade efter 2 år mindre smärta och bättre funktion i armen.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom

Alla sidor-mobil_topp

Antidepressivt preparat bra mot värmevallningar

Antidepressiva preparatet escitalopram har i studier visat sig fungera mot värmevallningar hos kvinnor i klimakteriet. Se vidare avsnittet Klimakteriebesvär i kapitel Kvinnosjukdomar!

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom