02 July, 2020

Annonsera – Logintext

Annonsera

Privat Medicin är den nya generationens innehållsbibliotek om sjukdomar och behandlingar. Skapad för privatpersoner av fackmän.

På Privatmedicin.se tar vi upp närmare 1000 av de vanligaste medicinska frågeställningarna. Innehållet är en anpassning till vanligt språkbruk av den för medicinska professionen välbekanta PM Praktisk Medicin .

Innehållet riktar sig till privatpersoner och är för många välbekant efter att FASS.se haft texten på sin webbplats under rubriken ”Läkarboken”. Vi har även, hösten 2012, startat möjligheten att diskutera i våra Forum.

Antalet besökare på webbplatsen är stadigt ökande och i och med vår nya mobilanpassade version hoppas vi öka servicen för våra besökare, genom att bli mer tillgängliga och lättare att läsa, var helst de befinner sig.