Fästingburen hjärnhinneinflammation

Nu är fästingsäsongen snart igång igen. Och för dem som bor i områden där man vet att det förekommer risk för fästingburen smitta av hjärnhinneinflammation, är det är dags att se över och planera för sina vaccinationer. Drabbad är kuststräckan från Gävle i norr och Kalmar i söder (med störst utbredning från Stockholm och inåt i landet), kuststräckan från Uddevalla ner till Göteborg och runt Vänern och Vättern. Läs mer om vaccinationsintervaller och utbredning på fasting.nu

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.