Mycket influensa och RSV

Det finns fortfarande mycket influensa som cirkulerar i landet, men det verkar som ökningen har mattats något under senaste veckan enligt Smittskyddsinstitutets (SMI)rapporter.  Hittills har ett 50-tal personer intensivvårdats på grund av influensan denna säsong  och det finns även dödsfall rapporterade.

 

Det är fortfarande Svininfluensan, A(H1N1) pdm09, som dominerar, med förhållandevis många fall av svår sjukdom, framförallt hos personer i medelåldern som tillhör riskgrupperna. Man talar på SMI’s webb även om två andra huvudgrupper av influensa och dessa är Säsongsinfluensan A och B med olika undergrupper, alla tre grupperna cirkulerar i hela landet, men det är framför allt svininfluensan som ger de svårare fallen av sjukdom.

 

Photos.com

Photos.com

Enligt rapporterna är det svininfluensan som utgör hälften av alla inrapporterade fall och stod för nästan hela ökningen senaste veckan, säsongsinfluensa A utgjorde drygt en tredjedel och 17 % var influensa B.

 

Det verkar vara framförallt barn födda efter pandemin 2009 och vuxna som har drabbats mest av svininfluensan. De äldre är som vanligt de som mest behövt vård för säsongsinfluensa A. Influensa B har främst påvisats hos barn och ungdomar.

 

Även RSV-aktiviteten är hög och många yngre barn har behövt sök vård för både RSV och svininfluensa. RSV betyder Respiratory syncytial virus och påverkar framför allt luftvägarna. Att så många fall av RSV diagnostiserats och rapporterats under denna säsong kan också bero på att utökad provtagning och känsligare analysmetoder, berättar man på SMI’s webb.

 

På SMI’s webbplats finns två sidor med bra information kring influensa; ”Frågor och svar om säsongsinfluensa” och ”Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin” . På dessa kan du läsa om vad virus och bakterier är för något, hur de påverkar kroppen, symtom, vaccinationer och mycket mer.

 

Gå också in på Influensakollen.se om du vill vara med och påverka kollen på influensa i landet.

 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.