Fetmaoperationer

Operation mot fetma/övervikt har visat sig sänka risken för hjärt- kärssjukdom med ca 30%. Se vidare avsnittet Övervikt

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.