Depressionsbehandling vid Demens

En stor studie i Storbritannien vid nio olika centra visar att medicinsk behandling (sertralin, mirtazepin) inte hjälper vid samtidig depression och demens

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.