Demens

Forskning visar att övervikt och fetma i medelåldern påtagligt höjer risken att bli dement på ädre dagar; i såväl Alzheimer som s k vasculär demens. Se vidare avsnittet Demens

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.