Aktiv farmakologisk behandling vid återkommande depressioner

Om man drabbas av återkommande depressioner visar erfarenheten att det blir allt svårare att vända dessa via medicinsk behandling. Praxis är därför att en enstaka depression behandlas under 6 mån- men helst 1 år- för att minska risken för återfall. Vid förnyad depression inom 5 år behandlas under 2 år och efter 3:e depressionen behandlas livslångt. Se vidare avsnittet Depression!

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.