Tidiga Parkinson- symtom

Flera år innan Parkinson- sjukdomen bryter ut kan det finnas symtom som förlorat luktsinna, förstoppning och/eller sömnstörning. Se vidare avsnittet om Parkinsons sjukdom

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.