Automatisk blodtrycksmätning bra

Forskning visar att blodtrycksmätning via automatiska blodtrycksmätare fungerar bra. Bäst är att låta patienten sitta i enrum, detta minskar risken för s k ”vitrockseffekt”- d v s att blodtryckes höjes till följd av att läkaren är närvarande.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.