För privatpersoner av läkare

Det har blivit alltmer uppenbart att stress kan orsaka hjärtinfarkt. Det handlar om den ihållande stressen som gör att man känner sig retlig, nervös och spänd. Ofta finns även sömnproblem. Stressen kan bero på såväl arbets- som hemförhållanden. Denna ihållande stress påverkar oss såväl direkt som indirekt. Den direkta påverkan medför bl a en ökad benägenhet för blodproppsbildning liksom att kroppen har en sänkt förmåga att lösa upp blodproppar. Den indirekta påverkan innebär att vi inte ”hinner” motionera, att många röker mer och att blodtrycket kan stiga. Se vidare avsnittet Stress i PrivatMedicin!

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.