Blåskatarr hos män

(Cystit)

Orsak(-er)

Det finns ofta en specifik orsak i urinvägarna hos män till infektionen . En sådan kan vara kvarvarande urin i blåsan p g a en förstorad prostata eller rubbning i urinblåsans nervstyrda tömningsmekanism. En kvarliggande kateter, urinblåsestenar eller en tumör i urinvägarna kan också främja bakterieväxt. Återinsjuknande med samma bakteriestam är vanligt.

Symtom

Smärtor vid vattenkastning, onormalt täta trängningar. Dessutom smärtor i området ovanför blygdbenet. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Diagnos

Positiv reaktion vid testning med urinsticka eller odling av urinen på laboratorium. Vid urinodling av mittstråleprov skall det för E.coli finnas mer än 1000 bakterier/ml för att odlingsresultatet skall betraktas som positivt.

Alternativa överväganden

Klamydiainfektion, Gonorré. Prostatainflammation.

Utredning

Urinsticka som avslöjar tecken på infektion (nitrittest). Urinodling. Snabbsänka (CRP). Undersökning av prostatakörteln via ändtarmen. Efter patientens andra blåskatarr görs röntgenundersökning av njurar, bestämning av mängd kvarstående urin i blåsan efter tömning samt vattenkastning på tid. Eventuellt undersöks urinblåsan med ett instrument (cystoskopi).

Behandling

Ciprofloxacin är förstahandsval bl.a. på grund av den goda genomträngningsförmågan av prostata. I andra hand ges trimetoprim.
Pivmecillinam, cefalosporiner och nitrofurantoin ger låga vävnadskoncentrationer i prostata och bör därför undvikas.
Uppföljning 6 veckor efter avslutad behandling.

Annons från Google ↓
Diskutera och läs mer om Blåskatarr hos män i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓