Blåskatarr hos kvinnor, återkommande infektioner

(Cystit)

Definition

Två akuta infektioner under senaste halvåret eller tre akuta infektioner under senaste året.

Symtom

Täta trängningar, sveda vid vattenkastning, värk över
Klamydia, Gonorré.

Diagnos

Positivt test på urinsticka. Positiv urinodling. Urinen bör ha funnits i blåsan i minst 4 timmar.

Alternativa överväganden

Klamydia, Gonorré.

Utredning

Diagnos fås efter urinodling, där urinen bör ha funnits i blåsan i mer än 4 timmar. Gynekologisk kontroll inklusive klamydiaprov. Njurfunktionen kontrolleras (S-kreatinin) såväl som mängden eventuell kvarvarande urin i blåsan efter vattenkastning (residualurin).
Röntgenundersökning av njurar samt undersökning av urinblåsan med ett rörinstrument (cystoskopi).

Behandling

Varje episod med blåskatarr skall behandlas som om besvären var en 1/“förstagångsinfektion”. Undvik att behandla med samma preparat 2 ggr i följd. Växelbruk sker i första hand pivmecillinam och furadantin. Efter 2 veckor kontrolleras morgonurinen med urinsticka.
Efter utredning enligt ovan, förses patienten med recept för att snabbt kunna börja med mediciner vid ett eventuellt återfall.
Behandling med metenamin rekommenderas ej.
Efter samlag rekomenderas blåstömning, eventuellt kan patienten ta 1 tabl. pivmecillinam 200 mg, nitrofurantoin 50 mg eller trimetoprim 100 mg efter samlaget. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 3-6 mån.
Kvinnor efter klimakteriet (menopaus): Östrogen-behandling erbjuds, antingen i form av tabletter eller kräm. Blåstömning efter samlag rekommenderas. Eventuellt kan patienten också ta 1 tablett nitrofurantoin 50 mg eller trimetoprim 100 mg efter samlag. Alternativt kan samma dos användas kontinuerligt till natten under i första hand 3-6 månader.
Regelbunden och fullständig blåstömning, framför allt vid sänggåendet. Undvik starka tvållösningar på könsorgan. Undvik också pessar och spermiedödande medel.

Annons från Google ↓
Diskutera och läs mer om Blåskatarr hos kvinnor, återkommande infektioner i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓