Yttre meniskskada

(Lateral meniskskada)

Definition

Partiell eller total skada på den yttre halvmånformade broskskivan (menisken) i knäleden.

Orsak(-er)

Våld, belastad vridning av knät, huksittande eller sjukliga förändringar utan känt våld. Det sistnämnda från 35 års ålder och som del av allmän förslitning (artros) i knät.
Inom idrotten vanlig skada, framför allt vid vridning av knät eller vid huksittande t.ex. vid landning efter hopp. Det är vanligare med skador på den inre menisken jämfört med den yttre p.g.a. mindre rörlighet av inre menisken.
Kan vara kombinerat med skador på t ex yttre knäledbandet.

Symtom

Smärta på utsidan av knät över ledspringan, ledsvullnad. Ofta mer smärta än vid inre meniskskador. Mer sällan ”låsningar”. Risken för artros-utveckling är större vid yttre än vid inre meniskskada.

Status

Fynd som vid avsnittet inre meniskskada, fast över yttre sidan av knäleden. Vid McMurrays test skall skenbenet vara roterat utåt under böjning- och sträckningsfasen.

Utredning

Magnetkameraundersökning. Undersökningen är dock något sämre än vid inre meniskskador.

Behandling

I praktiken behandlas de flesta misstänkta lindriga meniskskadorna (utan samtidig ledbandskada), konservativt med kyla och tryckbandage i akutskedet. Därefter rehabilitering via sjukgymnast/fysioterapeut under i alla fall 6 mån med regelbunden träning.
Antiinflammatorisk behandling t ex NSAID i tablettform används ofta.
Om ingen förbättring av denna regim bör patienten få komma till ortoped för ev. artroskopisk diagnostik och behandling. Idag görs hos yngre personer försök med att reparera menisken.
Akuta (idrotts)skador hos yngre personer opereras med framgång; t ex vid sk inslagen menisk. Denna operation bör ske kort tid efter skadan.

Annons från Google ↓
Diskutera och läs mer om Yttre meniskskada i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓