Vanföreställningsdepression

Definition

Svår depression med psykotisk valör.

Orsak(-er)

Symtom

Debuterar ofta efter 50 års ålder, sjukdomen ses aldrig i ungdomen.
Symtomen börjar med depression som sedan fördjupas och så småningom mynnar ut i psykos. Patienten kan ha såväl vanföreställningar som depression.

Alternativa överväganden

Schizofreni. Vanföreställningssyndrom. I båda kommer vanföreställningarna först.

Utredning

Utredning sker via psykiater.

Behandling

Behandling sker av psykiater med tricykliska antidepressiva, eventuellt i kombination med neuroleptika.
Behandlingen är dock inte alltid framgångsrik eftersom patienten ofta är helt omotiverad till behandling.
Elchockbehandling (ECT) hjälper alltid men det behövs många behandlingar.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.