Sömnbesvär, akuta

(Insomnia)

Definition

Kortvariga sömnbesvär som inte beror på kroppslig eller psykisk sjukdom eller på missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Besvären får inte ha varat längre än 3 veckor.

Orsak(-er)

Stress, oro.
Störningar i dygnsrytm (t ex resor, arbete), miljö (t ex buller, temperatur), socialt (t ex konflikter, stress), kaffe, alkoholintag.

Symtom

Oförmåga att somna in, flera uppvaknanden eller tidigt morgonuppvaknande. Inga tecken på depression, ångest eller missbruk.

Status

Normal kroppslig och psykisk undersökning.

Behandling

Vid tillfälliga sömnproblem fungerar zaleplon, zolpidem eller zopiklon bra till personer utan missbruksrisk.
Missbrukspatienter erbjuds i stället propiomazin eller alimemazin.
Kunskapen om melatonins effekter är begränsad – kan f.n. ej rekommenderas.

Diskutera och läs mer om Sömnbesvär, akuta i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.