Plötslig hörselnedsättning

(Sudden deafness)

Orsak(-er)

I det enskilda fallet oftast okänd orsak. Borreliainfektion, virusinfektion, blodcirkulationsstörning i innerörat är tänkbara orsaker. I sällsynta fall ses dock sjukdomen komma i samband med kraftigt buller, påssjuka, hjärnhinneinflammation eller syfilis.

Symtom

Hörselnedsättningen kan komma sekundsnabbt eller gradvis under flera dygn. Åkomman är oftast ensidig och kan innefatta allt ifrån lätt hörselinskränkning till total dövhet. Patienten får en fyllnadskänsla i örat. Ofta öronsus, yrsel, illamående och kräkning.

Status

Påverkan på hörselnerven vid undersökning med Webers och Rinnes test (v g se avsnittet Hörselnedsättning).

Alternativa överväganden

Vaxpropp, hörselgångseksem, inflammation i mellanörat, Ménières sjukdom, psykogen hörselnedsättning, hörselnedsättning orsakad av förändringar i hjärnan.

Behandling

Patienten bör akut uppsöka öronläkare för bedömning och behandling. Oftast prövas kortison med god effekt. Sjukdomen spontanläker ofta.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.