Ljudöverkänslighet

(Hyperakusi)

Definition

Extrem överkänslighet för vardagsljud som normalt ej besvärar personer.

Orsak(-er)

Kan uppträda i samband med sjukdomar i mellanörat t ex mellanöroninflammation, Mb Ménière, borreliainfektion (Lymes sjk).
Ibland efter buller inklusive efter de höga ljud som man t ex får från en mp3-spelare utan att örat fått chans till hörselvila.
Kontinuerlig ljudstimulans utan särskilt höga dB-nivåer är i sig en riskfaktor för bullerskada.
Tillståndet ses även i samband med skallskada.
Eventuellt är påverkan av serotoninbalansen en faktor. Ljudöverkänslighet kan uppträda parallellt med andra sådana tillstånd som migrän, depression och sk postraumatiskt stresstillstånd.
Ljudöverkänslighet är inte ovanligt vid autism resp schizofreni.
I många fall är orsaken till besvären okänd.

Symtom

Personen skyddar sin öron mot vardagsljud som bestick mot tallrikar, höga röster etc. Ofta tinnitus. Undviker situationer med besvärande ljud.

Status

Ofta normal hörsel.

Alternativa överväganden

Bullerkänslighet.

Behandling

Det finns ingen etablerad behandling men kognitiv beteendeterapi prövas vid flera ÖNH-kliniker.
SSRI-preparat ges om patienten samtidigt har depressiva besvär

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.