Yrsel hos äldre

(Multifaktoriell yrsel. Multisensorisk yrsel. Presbyastasi)

Definition

Diagnosen användes för yrsel hos äldre personer.

Orsak(-er)

Kan innefatta nedsatt funktion i flera organsystem som syn, hörsel, kroppspositionsuppfattning, balans, muskelstyrka, koordination, balanssinnets funktion, lågt blodtryck (hypotoni) och ortostatism .

Utredning

Utredning enl de anvisningar som finns i avsnittet Yrsel.
Dessutom genomgång av läkemedelslista. Med ökad ålder ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Focus på bensodiazepiner, neuroleptika , antihistaminer (inkl propiomazin), smärtstillande ffa tramadol

Behandling

Behandling är beroende av orsaken till besvären.
I övrigt allmänt träningsprogram vid yrsel:
* Fäst blicken på ett föremål c:a 2 meter bort.
* Skaka på huvudet -först långsamt , sedan hastigt- under c:a 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.
* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående .
* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaks under 15 sekunder.
* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.
* Vid utepromenader; vrid huvudet från sida till sida.
Viktigt med fysisk aktivitet inkl promenader, och motion.
Man kan nte vila sig ifrån en allmän yrselkänsla.
Egenvård: Friskis och Svettis! Dans! Gå i terräng!

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.