Huvudvärk

(Cephalalgia)

Definition

Flertalet av nedanstående former av huvudvärk finns utförligare beskrivna i respektive avsnitt i detta kapitel.
Huvudvärk indelas i flera olika typer enligt det Internationella Huvudvärkssällskapet 2003 (IHS):
Primära former (d v s huvudvärk som ej beror på annan, bakomliggande sjukdom):

 • Hortons huvudvärk (kronisk, halvsidiga attacker, attacker av huvudvärk koncentrerade till området kring ena ögat).
 • Migrän.
 • Spänningshuvudvärk.
 • Nydebuterad Daglig, ihållande Huvudvärk. Se nedan.
 • Annan huvudvärk utan tecken på skada i hjärnan men som utlösts av yttre tryck mot skalpen (t.ex. hjälm), köld, hosta, fysisk och eller sexuell aktivitet.

Sekundära former (d v s huvudvärk som är en följd av annan sjukdom) och som ses i samband med:

 • Skall- och/eller nackskada (t ex hjärnskakning , sk Posttraumatisk HV och Whiplashskada.
 • Blodkärlssjukdom (t ex vid inflammation i tinningarnas pulsådror) och vid olika former av hjärnblödning, högt blodtryck.
 • Hjärntumör.
 • Intag eller upphörande med kemiska substanser som läkemedel, narkotika eller alkohol. OBS! Koffeinabstinens!
 • Allmänt symtom vid t ex infektionssjukdomar som hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, influensa.
 • Störd ämnesomsättning vid t ex syrebrist, högt blodtryck, hormonrubbningar, fasta, hjärtsjukdomar eller lågt blodsocker.
 • Besvär från andra delar i ansiktet som t ex bihålor, tänder, ögon, öron, skalle, nacke.
 • Huvudvärk associerad till psykiatrisk åkomma, som t ex somatiseringssyndrom eller psykotisk sjukdom.

Tertiära former

 • Nervsmärtor (neuralgier) t.ex. i ansiktsnerven (trigeminusneuralgi), bältros (herpes zoster).
 • Huvudvärksformer som inte kan klassificeras i annan grupp.

Utredning

Eftersträva att patienten för huvudvärksdagbok.
Vid utredning av patientens besvär fråga om:

 • Debut, kommer huvudvärken smygande eller är den snabbt insättande?
 • När på dygnet uppträder/startar huvudvärken?
 • Varaktighet: hur länge har patienten haft besvären, den enskilda huvudvärksattackens varaktighet, hur många dagar per månad kommer huvudvärken eller är det en kronisk ihållande huvudvärk?
 • Utlösande faktorer t.ex. stress, sömnbrist, mens, rödvin m.m?
 • Karakteristika, t ex ger huvudvärken allmänt obehag? Är den tryckande, bultande eller blixtrande?

 • Andra samtidiga symtom som nackvärk, illamående, kräkningar?
 • Annan samtidig sjukdom och medicinering?
 • Vad patienten själv tror att huvudvärken kan orsakas av.

De flesta fall av huvudvärk är av godartad karaktär.

Extra observans vid:

 • Akut debuterande av för patienten okänd, intensiv huvudvärk (subaraknoidalblödning?).
 • Feber, allmänpåverkan, eventuellt med oro i kroppen, och med påverkat medvetande. Dessutom nackstelhet som dock i regel inte inträder förrän först 3-12 timmar efter insjuknandet, illamående, kräkningar och yrsel (hjärnhinneinflammation?).
 • Neurologiska bortfall och/eller personlighetsförändringar (hjärnblödning, hjärntumör?).
 • Huvudvärk med morgonkräkningar (förhöjt tryck innanför skallbenet? Tumör?).
 • Huvudvärk som ökar vid ansträngning, nysning, hosta eller krystning (förhöjt tryck innanför skallbenet?).
 • Huvudvärk som debuterar i samband med epilepsianfall eller svimning (hjärnblödning? Tumör?).
 • Nytillkommen huvudvärk hos äldre (hjärnblödning, cancersjukdom, inflammation i tinningsartär?).
 • Huvudvärk med svettning, hjärtklappning och attackvis eller bestående högt blodtryck (binjuremärgstumör-feokromocytom?).
Diskutera och läs mer om Huvudvärk i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.