Blod i avföringen

(Melena)

Definition

Melena: Svart eller kraftigt mörkfärgad avföring. Blödning från sår i slemhinna någonstans mellan mun och tolvfingertarm.
Hematochezi: Rött blod i avföringen. Blödningskällan finns i tunntarm, grovtarm eller anus.

Orsak(-er)

Några exempel på blödningskälla:
Övre Mag-tarmblödning.
Sår i magsäcken eller i tolvfingertarmen.
Matstrups- eller magsäckscancer. Blödning från åderbråck i matstrupens nedre del eller inflammation i matstrupen. Blödningen kan uppstå vid behandling med ASA (acetylsalicylsyra) eller NSAID.
Blödning från tunntarm och tjocktarm: Sårig inflammerad tjocktarm (ulcerös colit, Crohns sjukdom), inflammerade tarmfickor i matstrupe-magsäck-tarm (diverticulit), polyper, cancer, blodpropp i blodkärlen till tarmen.
Blödning från ändtarmen och dess öppning: Inflammation av tarmslemhinnan (enterokolit), polyper, cancer, hemorrojder, sprickor (som ger ljus och droppande blödning).
Blodig diarré: Tänk på inflammation i grovtarmen orsakad av infektion, inflammation eller förändringar i blodkärlen till tarmarna. Orsaken kan också vara cancer men också utlöst av läkemedel som t ex antibiotika och NSAID.

Symtom

Mörkfärgad avföring = blödning i övre delen av mag-tarmkanalen där blodet har komit i kontakt med saltsyra i magsäcken.
Ljusfärgad = blödning i nedre delen av mag-tarmkanalen.

Alternativa överväganden

Mat innehållande blod t ex. blodpudding ger falskt positiva avföringsundersökningar (F-Hb) men också järn, kol, blåbär, rödbetor kan färga avföringen svart eller röd.

Utredning

Kontroll av puls, blodtryck och blodvärde (Hb). Vid tveksamhet; prov på blod i avföringen (F-Hb) görs vid 3 olika tillfällen. Undersökning av ändtarmsområdet och analkanalen med ett finger (palpation per rectum).
Dessutom brukar gastroskopi, rektoskopi, coloskopi ingå i utredningen. Undersökningarna innebär att man på olika sätt försöker inspektera matstrupens, magsäckens eller grovtarmens slemhinna. Ibland görs dessutom en tunntarmsröntgen.

Behandling

Påverkad patient eller vid stor blödning: Patienten skall alltid akut till sjukhus. Under transporten till sjukhuset skall patienten ha droppbehandling för att inte drabbas av chock.
Vid mindre blödning: Snart återbesök för att på nytt kontrollera patienten med prover som ovan.
Vid oklar blödning från mag-tarmkanalen måste alltid cancer uteslutas.

Patientorganisation/patientorganisationer

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.