Autoimmun hepatit

Definition

Leverinflammation med autoantikroppar som är relareade till levern och med höga nivåer i blodet av gammaglobulin (hypergammaglobulinemi).

Orsak(-er)

Okänd. Ses ofta i samband med andra sk autoimmuna sjukdomar. Utlösande faktorer kan vara infektion (troligen virus) eller läkemedel.

Symtom

Trötthet, illamående, smärtor under höger revbensbåge, ledbesvär.

Status

Gulsot (ikterus), förstorad lever och eventuellt förstorad mjälte

Alternativa överväganden

Övriga hepatiter men framför allt läkemedelsutlöst hepatit, alkoholutlöst hepatit och virushepatiterna.

Utredning

Höga värden på sänkan (SR) och snabbsänkan (CRP).
Leverfunktionsprover (transaminaser ASAT och ALAT) och IgG.
SMA (smooth muscle anti-body) är positiv hos 90% av fallen.
Leverbiopsi, där prov tas från levern och dessa celler studeras i mikroskop.

Behandling

Remiss till medicinklinik för vidare utredning.
Vid lättare fall kan man avvakta med behandlingen.
Allvarligare fall behandlas med prednisolon och/eller med azatioprin som är ett medel som hämmar immunförsvaret.
Lertransplantation.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.