Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation

(Mastit)

Definition

Mjölkstockning är en icke-infektiös inflammation i bröstvävnaden som kan uppstå om avflödet av mjölk är försvårat. Följden blir en inflammatorisk reaktion.
Bröstkörtelinflammation (mastit) kan uppstå vid kvarstående mjölkstockning (cirka 3 dagar) och vid en bakteriell infektion ffa av staphylococcus aureus.

Orsak(-er)

Ofullständig tömning av brösten. Felaktig amningsteknik kan leda till såriga bröstvårtor som ger förutsättningar för infektion.

Symtom

Mjölkstockning kan ge hög feber utan att det föreligger någon infektion.
Hjälper inte den inledande behandlingen (se nedan) på 3 dagar talar mycket för att det rör sig om en bakteriell infektion. Då har man ofta en avgränsad ömhet, rodnad, feber samt vita blodkroppar och bakterier i mjölken. Långdragen infektion kan leda till att det bildas en varböld.

Utredning

Varhärdar diagnostiseras med ultraljud och skall öppnas och tömmas kirurgiskt. Specialistfall.

Behandling

Inledningsvis: korrigera felaktig amningsteknik och intensifiera amningen.
Stimulera tömning och använd gärna elektrisk eller mekanisk bröstpump i kombination med oxytocinspray. Värme! Massage av bröstet! Stadig behå.
Vid tecken på bakteriell infektion behandla med flukloxacillin. Vid penicillinallergi ges erytromycin. Amningen bör fortsätta, viktigt för utläkningen.
Om amningen ändå måste läggas ner p.g.a. att mamman önskar detta, ges prolaktinhämmare (bromokriptin).
Såriga bröstvårtor utan tecken på bröstkörtelinflammation behandlas med fusidinsyrasalva x 3 i 10 dagar. Svampinfektion runt bröstvårtan kan ibland föreligga (p.g.a. torsk i barnets mun). Denna infektion behandlas med nystatinsalva 4 ggr/dag i 10 dagar alt. tablett innehållande flukonazol 50 mg x 1 i 7 dagar.

Annons från Google ↓
Diskutera och läs mer om Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓