Ätstörning, utebliven menstruation och beskörhet hos idrottare

(Female triad)

Definition

Kombinationen av ätstörning, upphörd menstruation och benskörhet.

Orsak(-er)

Ätstörningen (anorexia) är oftast grundorsaken. Oftast elitidrottande kvinnor som utvecklar anorexia, med åtföljande viktpåverkan och menstruella störningar. I vidare mening tycks pressen på kvinnliga idrottare att ”vara smala”, kunna bidra till fenomenet.
Bidragande till utveckling av upphörd menstruation (sekundär amenorré) kan även vara kraftig fysisk aktivitet med minskad hormonpåverkan av GNRH (Gonadotropt Releasing Hormone) på det undre hjärnbihanget (hypofysen).
Så småningom utvecklar patienten även en benskörhet
(osteoporos).

Symtom

Allmänpåverkan i form av sämre prestationer såväl inom idrotten som socialt. Viktnedgång. Ev depression, återkommande infektioner.

Utredning

I försäsongsundersökningen av kvinnliga idrottare bör en noggrann undersökning av personens kostvanor, viktmedvetenhet och menstruationer ingå. Idrottare bör regelbundet undervisas om kostvanor och ätstörningar, inte minst för att stoppa spridda ”myter” och felaktiga föreställningar om att ”slimmer is faster” m.m.
Kostdagbok kan vara till hjälp. Ofta är det totala dygnsintaget av kost hos den elitidrottande kvinnan för lågt i förhållande till träningsmängden.
Bentäthetsmätning ger diagnosen benskörhet.

Behandling

Förebyggande behandling är nyckelorden! Alla idrottsmedicinskt involverade läkare bör kunna känna igen, förhindra och behandla delkomponenterna i triaden.

  • Felaktiga kostvanor skall rättas till via information från lagläkare eller idrottsmedicinskt intresserad dietist. När matvanor och vikt normaliserats, återkommer ofta menstruationer och risken för benskörhet minskar.
  • Träningsintensiteten bör minskas.
  • Ge kalciumtillskott om totala dagsintaget i kosten understiger 1500 mg.
  • Ev hormontillskott i form av p-piller via gynekolog.
  • Obehandlat finns vid ”female triad” en framtida risk för påverkan på barnafödandet, sänkt immunförsvar, negativa psykologiska effekter med depression m.m. Dessutom kan skelettet påverkas med ökad risk för benbrott.
  • Gynekologremiss om menstruationsrubbningar ej normaliseras efter det att kosten och träningen justerats.
Diskutera och läs mer om Ätstörning, utebliven menstruation och beskörhet hos idrottare i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.