Allergiskt kontakteksem

Definition

Förvärvad fördröjd allergisk reaktion mot kemiska ämnen som kommer i kontakt med huden. Livslång allergi.

Orsak(-er)

Vid sk sensibilisering ökar huden sin känslighet för stimulering och detta leder till uppkomst av kontaktallergi. Starkt ökad risk vid skadad hudbarriär som då man t ex tvättar sina händerna ofta, vid nötning osv. Se avsnittet Handeksem i detta kapitel.
Flera olika ämnen (3000 finns beskrivna som allergiframkallande ämnen) kan sensibilisera efter varierande expositionstid från veckor till år. Skadad hud som vid piercing, täckförband vid bensårsbehandling och sportskydd ökar sensibiliseringsrisken. Barn drabbas lättare. Allergin omfattar hela kroppsytan och kvarstår livslångt.
Färre än 50 ämnen ger upphov till 75% av kontaktallergierna. Vanligast är metallerna nickel, krom och kobolt, parfymämnen som bl.a finns i hudvårdsprodukter, gummikemikalier, textilfärg, svart hårfärg, hennatatueringar, epoxyprodukter, snabblimmer, konserveringsmedelsamt växter som bl a primula.
Läkemedel som kan göra huden mer känslig är kortisonsalvor, dock låg risk vid behandling med betametason och mometason. Dessutom kan neomycin, ögondroppar, NSAID för påstrykning i huden och smärtstillande salvor m fl ämnen också ge sensibilisering.

Symtom

Efter att ha varit utsatt för det allergiframkallande medlet i 6 till 48 timmar uppstår det från kontaktytan oftast ett akut eksem. Ibland sprids eksemet till andra hudområden. Fortsätter kontakten med det allergiframkallande medlet blir det äver kroniska eksemförändringar.
Händerna är mest utsatta för kontaktallergi.
Luftburna allergiframkallande ämnen tex sågspån och epoxykemikalier ger symtom i ansiktet särskilt runt ögonen. Allergiframkallande ämnen från t ex växter kan också överföras via fingrarna till ansiktet.

Alternativa överväganden

Icke allergiskt kontakteksem sk irritationseksem.

Utredning

80 % av alla kontaktallergier kan kartläggas med ett sk ”lapptest”.

Behandling

Det allergiframkallande ämnet måste identifieras och undvikas för all framtid. I annat fall övergår besvären till att bli kroniska.
Att bryta ”klådcirkeln” är viktigt!
Eksemet behandlas med kortisonsalva grupp II-III i nedtrappande dos under några veckor. Därefter används mjukgörande kräm/salva i förebyggande syfte.
För mer detaljerad behandling vg se avsnittet ”Eksem” i detta kapitel.

Annons från Google ↓

Relaterade sjukdomar

  1. Handeksem
Diskutera och läs mer om Allergiskt kontakteksem i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓