Oavsiktlig viktnedgång

Orsak(-er)

Några av de vanligare orsakerna är:

  • Hormonsjukdomar t ex vid överfunktion i sköldkörteln inklusive överkonsumtion av levotyroxin, diabetes ffa diabetes typ-1, Cushings syndrom
  • Sviktande njurfunktion
  • Cancersjukdom i lungor, magsäck, bukspottkörtel, lever, njurar, urinvägar, prostata, grovtarm, ändtarm, i benmärg (myelom), i blod (lymfom, leukemi) och vid sk carcinoid
  • Bristande näringsupptag som vid glutenöverkänslighet (celiaki), mjölksockeröverkänslighet (laktosintolerans), födoämnesallergi samt vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna Mb Crohn och ulcerös colit
  • Psykiska orsaker t ex bulemi/anorexi, framkallade kräkningar, laxering, depression
  • Kronisk infektion t ex gulsot, TBC, HIV
  • KOL
  • Överdriven motion

Utredning

Patientens sjukdomsberättelse och en noggrann kroppsundersökning.
Blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP), vita blodkroppar (LPK), fördelningen på olika typer av olika vita blodkroppar (Diff), blodsocker (P-Glu), ämnesomsättningsprover (S-TSH), leverprover ASAT, ALAT, GT, ALP, S-Kreatinin, S-Urat, S-amylas, kontroll av eventuell blod i avföringen (F-Hb) vid åtminstone 3 tillfällen. Dessutom urinprover som U-erytrocyter, U-nitrit, U-protein.

Diskutera och läs mer om Oavsiktlig viktnedgång i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.