Rytmförändringar hos hjärtat

(Sinus arrest /Sinusarytmi / Sinusbradykardi / Sinustakykardi)

Definition

De elektriska impulser som sköljer över hjärtat och som man kan registrera med hjälp av ett EKG, kommer från kroppens egen impulsgivare som sitter i höger förmaksvägg. Impulsgivaren kallas för sinusknutan. Normalt skickar sinusknutan ut rytmiskt regelbundna elektriska impulser 60 – 80 gånger per minut.
Sinus arrest: Utebliven elektrisk impulsgivning från sinusknutan. Vanligen försvinner endast enstaka impulser. Hjärtstillestånd (asystoli) kan följa och resultera i en svimningsattack (Adam-Stokes attack). Vid ihållande utebliven impulsgivning från sinusknutan övertas impulsbildningen av ett annat fokus i förmaken.
Sinusarytmi: Impulsgivningen från sinusknutan varierar med in- och utandning.
Sinusbradykardi: Impulsgivning från sinusknutan understiger 50 impulser/minut.
Sinustakykardi: Impulsgivning från sinusknutan överstiger 100 impulser/minut.

Orsak(-er)

Sinus arrest: Överdosering av digitalis eller kinidin. Ses också hos personer med hög aktivitet i nervus vagus, den 10:e hjärnnerven som bl a går till matstrupe, lungor, hjärta, gallblåsa, magsäck, tarm och lever.
Sinusarytmi: Finns normalt hos unga friska personer och beror på uttänjning av höger förmaksvägg i samband med inandning. Vid inandning fylls höger förmak med blod.
Sinusbradykardi: Ses normalt hos unga, vältränade personer. Dessutom vid medicinpåverkan av t ex digitalis och betareceptorblokerare samt vid påverkan på hjärnan i samband med hjärnblödning eller hjärntumör.
Sinustakykardi: Normalt vid fysisk/psykisk ansträngning. Dessutom vid feber, hög ämnesomsättning, blodbrist, sviktande hjärtfunktion, blodpropp i lungan, smärta, stress, alkohol och centralstimulerande medel som t ex koffein.

Behandling

Sinus arrest: Ev pacemaker men i övrigt ingen specifik behandling.
Sinusarytmi: Ingen. Detta är ett normaltillstånd.
Sinusbradykardi: Vanligtvis ingen. Justera de mediciner som patienten använder och som orsakat sinusbradykardin. Är patienten påverkad av sin långsamma hjärtrytm kan atropin 0,5 mg behöva injiceras i blodbanan. Ev pacemakerbehandling vid uttalade symtom.
Sinustakykardi: Behandlingen riktar sig mot det som utlöst hjärtklappningen. Man kan också pröva att ge patienten betareceptorblockerare. Van läkare kan också massera mot patientens halspulsåder, sk karotismassage.

En kommentar

  1. Bengt skriver:

    Jag besvärades av extraslag och misstänkte att mag-tarmslemhinnan var påverkad av någon anledning. Tog Omeprazol 20 mg till natten och extraslagen upphörde.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.