Lungödem

Definition

Vätskefyllnad i lungornas luftförande blåsor (alveoler).

Orsak(-er)

Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, sviktande hjärtfunktion, sjukdom i hjärtats klaffar, oregelbunden hjärtrytm.
Övriga: Lungsjukdomar, förgiftning, svetsgaslunga, övervätskning m.fl.

Symtom

Hosta med vitt eller rosafärgat, fradgande upphostat slem. Andnöd, ångest. Kallsvett, hjärtklappning. Blåfärgade läppar.

Åtgärd(-er)

Vid undersökning av lungorna hörs typiska andningsbiljud s.k. lösa rassel.

Behandling

Omedelbar sjukhuskontakt.
Förbered patienten för ambulanstransport.

  • Låt patienten halvsitta upp med huvudet högt och benen lågt.
  • Ge syrgas, gärna i näskateter 2 – 3 l/min. Till KOL-patienter dock endast 1 l/min.
  • Sätt en nål i blodbanan för ev. injektioner (i.v. infart).
  • Nitroglycerintablett under tungan om systoliskt blodtryck är över 100 mmHg
  • Injektion av vätskedrivande medel t.ex. furosemid 20–40 mg direkt i blodbanan (intravenöst). Kan upprepas efter 30-60 minuter.
  • Ev injektion av morfin 2,5–10 mg intravenöst om patienten har svår smärta.
Diskutera och läs mer om Lungödem i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.