Digitalisförgiftning

(Digitalisintoxikation)

Orsak(-er)

Ses speciellt vid överdosering av läkemedlet till äldre patienten som dessutom har nedsatt njurfunktion.
Digitalis påverkas också av en rad andra läkemedel. Kombinationen digitalis och betablockad ger t.ex. en ökad risk för långsam, oregelbunden hjärtrytm.
Kombinationen digitalis och låga kaliumhalter i blodet ger också en ökad risk för oregelbunden hjärtrytm.

Symtom

Aptitlöshet, trötthet, illamående, kräkning, muskelsvaghet, förvirring, oregelbunden hjärtrytm av alla former kan förekomma. Hos äldre är det speciellt vanligt med långsam oregelbunden hjärtrytm (bradyarytmier) och med sk AV-block. Ibland förekommer också hjärtklappning (sinustakykardi) med mer än 100 slag/min.
Dessutom förekommer synstörningar ffa i form av dimsyn och gulgrönseende.

Utredning

Kontroll av digoxin i serum där koncentration bör ligga i intervallet 0,6-1,2 mmol/l. Kroppens saltbalans och av ämnesomsättningen (TSH och fritt-T4). Samt EKG.

Behandling

Digitalisbehandlingen avbryts. Korrigera snabbt eventuellt lågt S-kalium.
Vid allvarliga tillstånd krävs akut sjukhusvård, speciellt om S-kalium är under 3 eller över 6, om patienten har oregelbunden hjärtrytm, sviktande njurfunktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Annons från Google ↓
Diskutera och läs mer om Digitalisförgiftning i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓