Blåsljud vid mitralklaffvidgning

Definition

Vidgning av klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och
Som en följd av sjuk mitralisklaff (mitralprolaps), vidgning av vänster hjärtkammare eller inflammation i hjärtats mjuka, inre hinnor (endocardit).

Orsak(-er)

Som en följd av sjuk mitralisklaff (mitralprolaps), vidgning av vänster hjärtkammare eller inflammation i hjärtats mjuka, inre hinnor (endocardit).

Symtom

Andningssvårigheter, sviktande hjärtfunktion, trötthet, förmaksflimmer.

Status

Strävt blåsljud som hörs intill bröstbenet på patientens vänstra sida. Man kan också höra blåsljudet upp mot vänster armhåla. Ljuden hörs bäst om patienten ligger på vänster sida.

Utredning

EKG, hjärt-lungröntgen, registrering av hjärtklaffarnas och hjärtrummens rörelser med sk ekokardiografi.

Behandling

Har patienten inga symtom och normala utredningsvärden kan man lugnt avvakta. Övriga patienter skall bedömas av hjärtläkare för ställningstagande till operation.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.