Myelom

Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom

ICD-10: C90.0

 

Definition: 

Karaktäriseras biologiskt av en långsamt ökande infiltration av maligna antikroppsbildande plasmaceller i benmärgen. Medelålder vid diagnos 70 år.

 

Orsak: 

Okänd. B-cell som tumöromvandlas och invaderar benmärgen. Genetiska faktorer har betydelse. Mycket vanligare bland Afroamerikaner i USA. Ovanligare i Asien än i Väst.

 

Symtom: 

Initialt symtomlös. Upptäcks ofta i samband med SR-utredning. Så småningom anemi, infektionsbenägenhet, njurpåverkan, hyperkalcemi, skelett-smärtor. Myelomceller i benmärgen destruerar benet varför frakturer och kotkompressioner lätt uppstår även efter obetydligt trauma.

 

Diagnos: 

De myelomomvandlade plasmacellerna producerar en antikropp som kan mätas i blod och/eller urin, s.k. M-komponent. Typiska lytiska röntgenförändringar i skelettet.

 

Differentialdiagnos: 

Skelettmetastaser från annan cancersjukdom (Ca mammae, Prostatacancer). MGUS (Monoklonal gammopati av osäker betydelse), Mb Waldenström.

 

Utredning: 

SR, Hb, TPK, LPK, Diff, S- Elfores med M-komponent. S-kreatinin S-urea, S-albumin, S-Na, S-K, S-Ca, U- elfores med ev. M- komponent i urin (Bence-Jonesprotein). Skelettröntgen. Ev. datortomografi och MR. Ev. skelettscint. Märgaspiration.

 

Behandling

Konsultera hematolog. Ej botbar sjd. Expektans vid icke-symtomgivande sjukdom. Remiss ff.a om M- komponent IgG > 20 g/L eller IgA > 10 g/L eller lätta kedjor > 1 g/d eller IgM > 15 g/L. Eller vid lägre M- komponent och njursvikt eller misstänkta skelettsmärtor.

Om liten M- komponent (med värden understigande ovan nämnda betr IgG, IgA, lätta kedjor resp. IgM) kan uppföljning -efter hematologkontakt- ske i primärvård; först var 3:e månad, sedan var 6:e månad och om stabila förhållanden 1 gång/år.

Följ S-elfores, blodstatus, S-K, S-Na, S-Ca, ASAT, ALAT, ALP, LD, CRP, SR. Rtg vid skelettsymtom.

Standardbehandling vid ålder upp till 60-65 år och symtomatisk sjukdom är idag autolog blodstamcellstransplantation. Traditionell intermittent behandling med oralt Alkeran/Prednison har ännu en viktig plats i palliativ terapi. Bisfosfonat parenteralt är standard vid skelettengagemang. Strålbehandling har god effekt på skelettrelaterade smärtor.                     Thalidomid och de nyare proteosomhämmarna har effekt på sjukdomen.

 

Diskutera och läs mer om Myelom i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.