Järnbrist. Järnbristanemi

Järnbristanemi

ICD-10: D50.9

 

Se även avsnittet Anemiutredning liksom Anemi och idrott i kap. Idrottsmedicin.

 

Definition:

Mikrocytär, hypokrom blodsjukdom.

 

Orsak:

Blödning från GI-kanal, urinvägar. Menorragi. Blodgivning. Mb Osler. Graviditet. Nedsatt absorbtion av järn (ex v vid celiaki). Järnfattig kost (veganer). Ventrikelresektion. Atrofisk gastrit. Kronisk hemolys.

 

Symtom:

Trötthet, takycardi, dyspnoe, yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet. Melena. Obstipation eller diarré. Menorragi. Bleka slemhinnor.

 

Diagnos:

Anamnes och klinisk bild kompletterad med labprover där MCV <80 fL, MCH <27 pg/ery, S-Fe lågt (<9 µmol/L), S-Transferrin högt (>3,26 g/L), kvoten S-Fe/S-TIBC < 15 %- normal kvot utsluter i praktiken järnbrist! S- Ferritin lågt och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L). Ofta antydd Trombocytos.

 

Differentialdiagnos:

Thalassemi (MCV < 80 fL och Retikulocyter förhöjda >100×109/L). Anemi sek till inflammation eller infektion (Både S-Fe och S-Transferrin låga värden).

 

Utredning:

Hb, MCV, MCH, S-Fe, S-Transferrin, SR, CRP, LPK, TPK, Retikulocyter, S-kreatinin, F-Hb x 3-6. Övrig utredning styrs av misstänkt orsak. Thalassemi diagnosticeras via S-elfores.

 

Behandling

Vid järnbristanemi räcker det inte att enbart göra korrigeringar i kosten eller att använda medel av typ Blutsaft. Oftast krävs peroral behandling under 2-3 månader; ex T Duroferon (Fe2+) 100mg 2-3 ggr dagl. Dosen tas vid måltid för att minska ev. biverkningar. Behandlingen brukar öka Hb- värdet med 5-7 g/L per vecka. Hb-kontroll 2 och 4 veckor efter behandlingsstart.

Behandlingen skall pågå någon månad efter det att Hb- värdet normaliserats. Vid besvärande biverkningar görs ett uppehåll i behandlingen under några dagar och därefter återupptas behandlingen med en minskad dos eller med ett annat Fe- preparat. Uteblir förväntad Hb-stegring kan orsaken vara bristande compliance, fel diagnos, pågående stora järnförluster, malabsorbtion (ex v celiaki). I enstaka tillfällen kan det bli aktuellt att ge järnet intravenöst t ex

Ferinject eller Venofer med dosering enl Fass. Denna behandling ges dock först sedan hematolog konsulterats.

 

Aktuella Mediciner:

T Duroferon

Kaps/orala droppar Niferex

Järnprepat för parenteral behandling: Inj/Inf Cosmofer. Inj/Inf Venofer. Inf Ferinject. Inf Monofer.

 

Enl. egen erfarenhet: 

Om T Duroferon ger GI-biverkningar, är T Haemofer ett alternativ (ej rabattberättigat).

(Mikael Sahlquist, Uddevalla)

 

 

Diskutera och läs mer om Järnbrist. Järnbristanemi i forumet

2 Kommentarer

  1. Annalena skriver:

    Trött. Kan det vara anemi?

    • WebbredaktörenWebbredaktören skriver:

      Hej Annalena, rådet är att du vänder dig till din vårdcentral och berättar hur du mår. Vänliga hälsningar webbredaktören

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.