Vaccination av barn

Definition

3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, polio. Pneumocockvaccination.
5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, polio. Pneumocockvaccination.
12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, polio. Pneumocockvaccination.
18 månader: MPR I (mässling, påssjuka, röda hund).
5-6 år: Polio. Barn födda från 2002: difteri, stelkramp, kikhosta.
6-8 år (åk 1-2): Barn födda från 2002: MPR II (mässling, påssjuka, röda hund).
10 år (åk 4): Barn födda t.o.m. 2001: difteri, stelkramp, kikhosta.
10-12 år (åk 5-6): Flickor födda från 1999: HPV (humant papillomvirus).
12 år (åk 6): Barn födda t.o.m. 2001: MPR II (mässling, påssjuka, röda hund).
14-16 år (åk 8-9): Barn födda från 2002: difteri, stelkramp, kikhosta.
TBC-vaccination:
Barn till invandrare från länder med hög förekomst av tuberkulos (t ex Somalia, Ryssland, Baltikum) samt utländska adoptivbarn, rekommenderas hälsoundersökning med tuberkulintest.
Om testet är negativt ges tbc-vaccin om barnet inte har ärr efter tidigare tbs-vaccination eller säkra uppgifter på att det givits tbc-vaccin i hemlandet.
Om tester är positivt (dvs över 6 mm) remitteras barnet för lungröntgen. (F ö rekommenderas alla asylsökande barn under 5 år från ovan nämnda länder lungröntgen).
Om stor PPD-reaktion (definierad som 10 mm eller mer) bör barnklinik kontaktas för vidare utredning. Likadant givetvis vid sjukliga förändringar på lungröntgen.
Allmän tbc-vaccination i Sverige har ej utförts på barn födda 1975 eller senare.

Hepatit B-vaccination.

Har på många håll införts i landet för riskgrupper ffa barn från länder där det förekommer hepatit B i mer än 2 % i befolkningen. Dessa länder är i princip samma områden där det förekommer tbc.
Vaccinet ge vid samma åldrar som övriga grundvaccinationer, dvs 3, 5, 12 mån.

Diskutera och läs mer om Vaccination av barn i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.