Spädbarnskräkningar

Definition

Kräkning hos spädbarn är vanligt och kan betraktas som normalt om det inte är kombinerat med andra sjukdomar. Ses oftast efter måltider.

Orsak(-er)

Slutningsfunktionen hos övre magmunnen är ännu inte fullt utvecklad.
Kräkning kan även ses som ospecifikt symtom i samband med en infektion.

Status

Oftast helt normala undersökningsfynd.
Har kräkningarna pågått en längre tid kan uttorkning störa saltbalansen och därmed hejda viktökning. Infektionssymtom?

Alternativa överväganden

Förträngning av nedre magmunnen (pylorusstenos). Födoämnesintolerans. Urinvägsinfektion. Dessa tillstånd ger ofta en dålig viktuppgång.

Utredning

Viktkurva, snabbsänka (CRP) och urinprov.

Behandling

Vid ”normala” kräkningar brukar det räcka med att ge barnet små och täta måltider. Rapning efter maten. Det kan vara klokt att hålla barnet upprätt efter måltid och att höja sängens huvudända. Man kan också försöka ge barnet ”tjock” välling.
Alla små barn som tappar i vikt eller inte ökar i vikt på ett normalt sätt, bör utredas på barnklinik.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.