Allergisk purpura

(Henoch-Schönleins purpura / Petekier)

Definition

Skada på blodkärlens inre skikt.

Orsak(-er)

Immunologiska mekanismer med inflammation i blodkärlen och där kroppen bildar antikroppar som i sin tur orsakats av att främmande ämnen t ex en infektion eller läkemedel kommit in i kroppen.
Uppträder hos barn i 4-10 års ålder, 1/–2 veckor efter infektion i övre luftvägarna.

Symtom

Till en början feber och allmän sjukdomskänsla efter det att patienten haft en övre luftvägsinfektion. Därefter uppträder utslag i huden – rodnade, punktformiga, millimeterstora hudblödningar. De finns särskilt på sätet och på underbenens framsida, ofta lika på båda benen.
I lederna uppstår smärta och svullnader. Även ansikte, händer, fötter och pungen hos pojkar kan svullna.
Buksmärtor förekommer, liksom svart avföring. Njurarna kan eventuellt påverkas, med blod i urinen och njurinflammation som följd.

Alternativa överväganden

Epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker (meningokockmeningit).
ITP dvs brist på blodplättar (trombocyter).
Blodcancer/Leukemi.

Utredning

Blodvärde (Hb), sänka (SR), trombocyter, analyser av vita blodkroppar (LPK och diff.), urinprov, snabbsänka (CRP), odling från svalget, streptokock A-test, blodtryck.

Behandling

Riktas mot symtomen. Paracetamol vid behov.
Allmänläkare utreder och kontrollerar barn med utslag i huden. Vid buksmärtor och/eller njurinflammation bör barnet däremot observeras på sjukhus.
Kortisonbehandling kan bli aktuell vid buksymptom med tarmblödning.

Diskutera och läs mer om Allergisk purpura i forumet

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.