Harpest

(Tularemi)

Orsak(-er)

Bakterien Fransicella tularensis. Denna bakterie kan finnas i avföring och urin hos smågnagare som t ex harar, lämlar, sorkar, ekorrar, vildkaniner. Bakterien finns i de flesta länder på norra halvklotet. Överförs till människor ffa via myggor. Överföringen kan även ske via förorenat vatten t ex från egen brunn eller att man andas in damm förorenat av smågnagares avföring/urin; t ex under höskörd.
Tid från smitta till symtom är (inkubationstid) 3-10 dagar.

Symtom

”Sommarförkylning” som vid influensa; vanligast sen sommar och höst. Svullna lymfkörtlar. Efter ett myggstick får patienten en svårläkt böld vid stickstället. Dessutom alltså svullna lymfkörtlar, hög feber, illamående och led-/muskelvärk.
Vid inandning av bakterien får patienten en lunginflammation med hög feber och muskelvärk.

Utredning

Blodprov med antikroppar mot bakterien. Antikroppar ses 3 veckor efter infektion. Alternativt kan man odla men detta måste ske vid särskilt säkerhetslaboratorium

Behandling

Antibiotika under 2 veckor.
Anmälningspliktig sjukdom.
Vaccin finns i mycket begränsad upplaga främst avsedd för laboratoriepersonal.
Som förebyggande åtgärd kan man skydda sig mot myggbett genom att ha heltäckande kläder. Man skall heller inte ta i döda gnagare utan handskar. Sopa eller dammsug ej i sommarstugor/uthus etc. Torka med våt trasa så att dammet ej flyger runt!

Annons från Google ↓
Diskutera och läs mer om Harpest i forumet

2 Kommentarer

  1. Erik skriver:

    Kan man ha låg snabbsänka (17) och inga tydliga sår i närheten av den svullna lymfkörteln men ändå vara drabbad av harpest?

    • WebbredaktörenWebbredaktören skriver:

      Hej Erik! Förmodar att du har anledning att misstänka att du kan ha drabbats av harpest. Mitt råd är att du ringer sjukvårdsupplysningen för att försöka få svar på din fråga. Då du nämner ett snabbsänkevärde så antar jag att du sökt sjukvården, men det kan kanske vara bra att söka igen om du inte får svar på sjukvårdsupplysningen. Vänliga hälsningar webbredaktören

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.


Annons från Google ↓