Andnöd, Lufthunger

(Dyspné)

Orsak(-er)

  • Naturlig (fysiologisk) andnöd: Uppkommer vid ansträngning och vid vistelse på höga höjder.
  • Andnöd orsakad av förändringar i luftvägar och lungor: Förträngningar i de övre luftvägarna, krupp, falsk krupp, tumörer, inandade främmande föremål, kramp i struphuvudets muskler, förträngning av luftstrupen, struma, sjuklig utbuktning på stora kroppspulsådern, tumör i mellanrummet mellan lungorna, lungcancer, lungtuberkulos eller resttillstånd efter tuberkulosbehandling, vätska i hjärtsäcken, astma, kronisk obstruktiv lungsjuk­dom (KOL), förstörda lungblåsor (emfysem), lunginflammation, blodpropp i lungan, luft i lungsäcken, inflammation i lungsäcken och förhöjt blodtryck i lungblodkärlen. Lungfibros.
  • Hjärtsjukdomar: Sviktande hjärtfunktion, vätskeansamling i lungblåsorna (lungödem).Kärlkramp (angina pectoris), hjärtinfarkt, blod i hjärtsäcken (hjärttamponad), snabb oregelbunden hjärtrytm (takyarytmier), klaffsjukdom.
  • Blandade orsaker: Blodbrist, fetma, ”för hög” andning (se detta avsnitt i detta kapitel), låg ämnesomsättning (hypothyreos), syraförgiftning (acidos) vid diabetes, urinförgiftning (uremi), förgiftning, hjärntumör, hjärninflammation (encefalit), bindvävssjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE ), sarkoidos (inflammatoriska förändringar i lungvävnaden), sklerodermi (bindvävssjukdom), ryggsjukdomar med kyfos (”puckelrygg”), muskelsjukdomar, ledgångsreumatism, neurologisk sjukdom, njursjukdom, leversjukdom. Cancersjukdom även utanför lungorna.

Behandling

Riktas mot respektive sjukdoms orsaker.

En kommentar

  1. […] är det fantastiskt att få möta alla de här patienterna och se hur dom förvandlas från lufthungriga vrak till glada medmänniskor när dom vinkar hejdå i […]

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.