02 August, 2020

Medicinboken

Aktuell och saklig information om sjukdomar och symtom

I Medicinboken ger praktiserande läkare aktuell information om vanliga sjukdomar som ofta förekommer inom öppenvården och på vårdcentraler.

I korthet presenteras bland annat symtom och exempel på behandlingar som förekommer och brukar användas. Sammanställningen är unik genom att den ger en översiktlig bild av de bedömningar läkaren kan göra när du söker inom öppenvården och på vårdcentralen.

Informationen i Medicinboken baseras på information på www.praktiskmedicin.se som riktar sig till andra läkare, men har i möjligaste mån anpassats till en bredare läsekrets. Stöter du på medicinska ord, mått, enheter etc som du inte förstår, så prova att hitta svaren i medicinskordsbok.se.

Med den här samlade kunskapen kan du bättre förbereda tankar och frågor inför ditt läkarbesök, och det blir lättare för dig att samråda med läkaren.

Beskrivningarna är givetvis långt ifrån uttömmande, stor individualisering sker i det enskilda besöket med hänsyn till patientens aktuella symtom, patientens situation i stort och utifrån olika läkares möjligheter och erfarenheter.

OBS: Informationen på privatmedicin.se ska ses som en upplysning och inte användas för egenvård. Vi uppmanar dig alltid att uppsöka läkare vid besvär och symtom.